Kanał: Powiat Żniński

Metryczka

  • Widownia: 176
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Montaż: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Realizacja: Starostwo Powiatowe w Żninie

Opis

Protokół Nr XV/20 z XV posiedzenia Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 roku

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2020 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Żnińskiego w 2019 roku

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok

12. Informacja Prezesa Zarządu Powiatowego o działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Żnińskim

13. Gospodarka leśna w Powiecie Żnińskim

14. Roczne Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych Wód Polskich z działań podejmowanych z zakresu gospodarki wodnej na terenie Powiatu Żnińskiego

15. Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie oraz plan inwestycji na lata 2020 – 2022

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Leszkowi Jakubowskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Jackowi Idziemu Kaczmarkowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zdzisławowi Telesforowi Kuczmie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Michałowi Feliksowi Pęziakowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Maciejowi Franciszkowi Sobczakowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Józefowi Sosnowskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Żnińskiego w sprawie ochrony własności oraz naprawienia szkody

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w zakresie nieprzestrzegania regulaminu monitoringu wizyjnego

24. Informacja Przewodniczącego Rady i Starosty Żnińskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych

25. Wnioski i oświadczenia radnych

26. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze