Kanał: Powiat Żniński

Metryczka

  • Widownia: 996
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Montaż: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Realizacja: Starostwo Powiatowe w Żninie

Opis

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał
Rady
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na
2020 rok
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Żnińskiego
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Technicznych w Żninie, III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w
Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Żninie poprzez likwidację Filii w Janowcu Wlkp. oraz Filii w Piechcinie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu
w Żninie za 2019 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg na terenie Powiatu Żnińskiego
12. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie z działalności w 2019 roku
wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
13. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie z działalności w 2019 roku
14. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2019 roku
15. Informacja o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żnińskim
16. Wnioski i oświadczenia radnych
17. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze