Kanał: Powiat Żniński

Metryczka

  • Widownia: 817
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Montaż: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Realizacja: Starostwo Powiatowe w Żninie

Opis

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2019 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok:

a. przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem

b. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

d. dyskusja nad projektem budżetu oraz wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

e. głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Żninie na 2020 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Żninie na 2020 rok

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2020 rok

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 r.

16. Wnioski i oświadczenia radnych

17. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze