Kanał: Powiat Żniński

Metryczka

 • Widownia: 1673
 • Produkcja: 2019
 • Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Żninie
 • Montaż: Starostwo Powiatowe w Żninie
 • Realizacja: Starostwo Powiatowe w Żninie

Opis

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2019 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Żninie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żninie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Żninie
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie im. Komisji Edukacji Narodowej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych w Żninie
 19. Informacja Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego o działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego
 20. Informacja o stanie środowiska naturalnego na obszarze Powiatu Żnińskiego
 21. Roczne Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych Wód Polskich z działań podejmowanych z zakresu gospodarki wodnej na terenie Powiatu Żnińskiego
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Żnińskiego dotyczącej braku publikacji odwzorowania cyfrowego (scany) dokumentów całego przebiegu postępowania
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dotyczące zabezpieczenia opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinnym domu dziecka
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Żninie w związku z nieprofesjonalnym potraktowaniem wniosku skarżącego z dnia 10.03.2019 r. w sprawie uchybień władz statutowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Nad Notecią”
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Żninie dotyczącej zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 euro) bez ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie BIP w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń polityki, ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie polityki
 27. Informacja Przewodniczącego Rady i Starosty Żnińskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Żnińskiemu Towarzystwu Kultury tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”
 29. Wnioski i oświadczenia radnych
 30. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze